سفارش تبلیغ
خرید بلیط هواپیما، خرید و رزرو اینترنتی ، چارتر، سامتیک
بدترینِ برادرانت، کسی است که از خیر [رساندن] باز ایستد و تو را نیز با خود، باز دارد . [امام علی علیه السلام]


ارسال شده توسط مجید سلیمی مرند در 96/3/11:: 8:13 عصر

 سلامت قلب ، قلب سئوال:

آیا آرژنین در کاهش علائم آنژین و کاهش پرفشاری خون و انفارکتوس قلبی   موثر است؟   

آنژین: احتمالا موثر

مصرف ال آرژنین خوراکی به نظر میرسد باعث کاهش علائم آنژین و بهبود تولرانس ورزش و کیفیت زندگی بیماران دچار آنژین کلاس دو و سه و چهار میشود.

برخی بیماران دچار آنژین کلاس چهار که حملات مکرر علی رغم استراحت و درمانهای استاندارد ضد آنژین داشتند، ممکن است همچنین از مصرف آرژنین نیز سود ببرند.

بااین حال، به نظر میرسد که آرژنین نمی تواند باعث بهبود میزان واقعی اتساع عروق خونی و یا افزایش معنادار گردش و جریان نیتریک اکساید شود. همچنین ترکیب آن ( 6گرم روزانه) با ده تزریق فاکتور رشد اندوتلیال عروقی   ( VEGF ) به مدت سه ماه در بیماران دچار بیماری عروق کرونر، شدت آنژین را کاهش نداد

انفوزیون محلول آرژنین 10% باعث بهبود ظرفیت ورزش در بیماران دچار آنژین پایدار در مقایسه با پلاسبو نشد

 پرفشاری خون:    احتمالا موثر

برخی شواهد بالینی اولیه پیشنهاد کردند که ارژنین خوراکی میتواند بطور متوسط باعث کاهش فشارخون سیستولی و دیاستولی در افراد سالم و بیماران دچار پرفشاری خون ریوی و افراد دچار پرفشاری خون خفیف با یا بدون دیابت نوع دو شود؛ دوز خوراکی بکاررفته، 4 الی 24 گرم روزانه به مدت 2 الی 24 هفته استفاده شد.

ال آرژنین به نظر میرسد که اثرات افزایشی در اتساع عروق خونی در ترکیب با داروهای مهارکننده انزیم   ( ACE ) و نیتراتها ازجمله ایزوسورباید مونونیترات در درمان پرفشاری خون دارد.  

به نظر میرسد انفوزیون آن باعث کاهش فشارخون در بیماران دچار پرفشاری خون می شود؛ انفوزیون آن باعث کاهش فشار سیستولی تا 16.6% و کاهش فشار دیاستولی تا 11% در بیماران دچار پرفشاری خون اولیه خفیف تا متوسط در مقایسه با انفوزیون.   D-گلوکز میشود

همچنین انفوزیون آرژنین با دوز 500 میلیگرم بر کیلوگرم در طی 30دقیقه،باعث کاهش فشارخون میانگین در بیماران پرفشارخون خفیف و افراد با فشارخون نرمال شد.

 انفارکتوس قلبی:   احتمالا غیرموثر

بیمارانی که دچار انفارکتوس قلبی بودند، آرژنین تا 3 گرم سه بار در روز به مدت شش ماه تجویز شد: تجویز آن به نظر میرسد باعث کاهش سفتی و سختی عروق خونی و یا افزایش کسرتخلیه بطنی نشد.

اگرچه قاطعانه مشاهده نشده است ولی یک نگرانی در مورد مصرف طولانی مدت آن ممکن است دیده شود و آن افزایش میزان مرگ ومیر ( مورتالیته) و بدترشدن پیامدهای بیماری در بیماران دچار انفارکتوس قلبی هست.

همچنین مطالعات جمعیتی پیشنهاد کردند که مصرف آرژنین باعث کاهش در حوادث عروق کرونری حاد از جمله انفارکتوس میوکارد نمی شود وهمچنین مرگ ومیر ناشی از بیماریهای عروق کرونر را در این بیماران کاهش نمی دهد.

درنهایت توصیه ما براین است که بیماران دچار انفارکتوس قلبی اخیر، مکملهای ال آرژنین را مصرف نکنند.


Natural Medicine Comprehensive Database 2017.


کلمات کلیدی : پرسش وپاسخ

ارسال شده توسط مجید سلیمی مرند در 96/3/10:: 8:32 عصر

سئوال:

فراوده های آهن تزریقی ( وریدی) در چه سرم ( سرم هایی) سازگار هستند؟ چه حجمی از سرم برای رقیق کردن نیاز است؟

چه فراورده هایی در بازار دارویی موجود می باشد؟ آیا این فراورده ها را میتوان عضلانی یا زیرجلدی تزریق کرد؟

پاسخ:

فراورده های آهن تزریقی وریدی به دو نوع آیرون سوکروز و فریک کربوکسی مالتوز وجود دارند.


فریک کربوکسی مالتوز با نام تجاری فراینجکت   در بازار دارویی موجود هست. هر آمپول 10 سی سی حاوی 500 میلیگرم آهن المنتال می باشد ( 50 میلیگرم بر میلی لیتر ) که برای رقیق کردن از سرم سدیم کلراید 0.9% استفاده می کنند.


آیرون سوکروز با نامهای تجاری ونوفر، فرووین، فرمد و انسیفر در بازار دارویی موجود می باشد.

سرم سازگار و نحوه رفیق کردن ایرون سوکروز

هر آمپول 5 میلی لیتری آیرون سوکروز شامل 100 میلیگرم آهن المنتال می باشد ( 20 میلیگرم بر میلی لیتر)


از آنجا که ترکیبات آهن سوکروز یک محلول قلیایی بسیار قوی هستند، هرگز نباید به صورت زیر جلدی یا عضلانی تزریق شوند.

این فراورده ها را باید در محلول سدیم کلراید 0.9% رقیق کرد. 5 میلی لیتر آمپول ( 100 میلیگرم آهن) را باید با ماکزیمم در 100 سی سی سدیم کلراید 0.9% رقیق کرد زیرا رقیق کردن با حجم بیشتر، پایداری فراورده را تحت تاثیر قرار میدهد ( در برخی نسخ، در حجمهای 500 و 1000 سی سی سدیم کلراید رقیق می شوند که صحیح نمی باشد.   )

قبل از انفوزیون اولین دوز تجویزی برای هر بیمار باید تست انجام شود.

بعنوان تست، 25 میلیگرم اولیه دارو ( 25 سی سی اولیه از محلول ) به مدت 15 دقیقه باید انفوزیون شود. اگر در طی این مدت واکنش نامطلوبی صورت نگیرد، باقی مانده محلول سالین را با سرعت کمتر از 50 میلی لیتر در عرض 15 دقیقه میتوان انفوزیون کرد.

باید از انفوزیون سریع دارو اجتناب کرد زیرا سبب افت فشارخون شدید میشود

انفوزیون این ترکیبات باید در بیمارستانها یا کلینیکهای مجهز به امکانات احیای قلبی-ریوی انجام شود.

 آیا این ترکیبات را میتوان در سرم دکستروز یا رینگر رقیق و انفوزیون کرد؟

پایداری ترکیبات آیرون سوکروز یا فریک کربوکسی مالتوز فقط در سرم سدیم کلراید 0.9% تایید شده است و رقیق کردن با سایر سرمها از جمله دکستروز و رینگر بررسی نشده و توصیه نمی شود ( برخی پزشکان این ترکیبات را با سرمهای دکستروز یا رینگر رقیق می کنند که صحیح نمی باشد.  )

1. Lexicomp IV Compability 2017.


2. Micromedex IV Compability 2017.


کلمات کلیدی : پرسش وپاسخ

ارسال شده توسط مجید سلیمی مرند در 95/11/18:: 8:54 عصر

نتیجه تصویری برای تصویر  بارداریسئوال:در مورد مصرف پردنیزولون در سه ماه سوم بارداری و دوز مجاز در این دوره

 

 

پاسخ:

پردنیزولون و بارداری

میزان پردنیزولونی که از جفت عبور می کند و به جنین می رسد، 10-8 برابر کمتر از غلظت های سرمی خانم باردار سالم نزدیک به زایمان می باشد..

بدلیل خطر ایجاد هیپوادرنالیسم در نوزاد متعاقب مصرف پردنیزولون و داروهای هم دسته اش توسط مادر، پایش علایم توصیه می شود.

بعضی گزارشات حاکی از ارتباط شکاف کام و کاهش وزن در زمان تولد نوزاد و مصرف کورتیکوستروئید در سه ماهه اول بارداری می باشد. البته ارتباط اثبات شده نیست.  .

درصورت نیاز و صلاحدید پزشک، مصرف این داروها در بارداری با احتیاط و حداقل دوز موثر، مجاز می باشد.

 

??The Drug Information Handbook, Lexicomp, 2017

 


کلمات کلیدی : پرسش وپاسخ

ارسال شده توسط مجید سلیمی مرند در 95/11/3:: 8:51 عصر

شربت بچهسئوال:

چگونه داروهایی که طعم خوب ندارند را به کودک بخورانیم؟

پاسخ:

استفاده از تکه های یخ، یخمک، یخ دربهشت، بستنی آلاسکا درست قبل و بعد از تجویز داروی با طعم بد می تواند پرزهای چشایی را بیحس و درعین حال دهان را خوش طعم کند.

افزودن شیرین کننده ها مانند شربت شکلات، توت فرنگی، نوشابه های شیرین به داروی مایع یا جامد خرد شده، می تواند طعم را بپوشاند.

به کودک آبنبات چوبی یا شکلاتی جامد بعد از دارو بدهید تا مزه باقیمانده را بهبود بخشد.

ترکیباتی طعم دهنده تجاری هم در برخی کشورها دردسترس هستند مانند    ®FLAVORx در دسترس است که باید از تاثیر آنها بر پایداری دارو مطمئن شد.

برای داروهای تلخ یا شور، مانند پرومتازین و یا دیفن هیدرامین، شربت شکلات یا آب پرتقال سرد یا فریز شده اضافه کنید.

??medscape.com/viewarticle/765343


کلمات کلیدی : پرسش وپاسخ

ارسال شده توسط مجید سلیمی مرند در 95/11/3:: 7:37 عصر

کودکپرسش:

در اسهال کودکان ویتامین  Aچه کاربردی دارد؟

پاسخ:

مطابق برخی منابع نسبتا قدیمی، ارتباطی بین کمبود این ویتامین و بروز اسهال ممکن است وجود داشته باشد.  .

تجویز ویتامین آ در اسهال طول کشیده کودکان مورتالیتی را کاهش داده است.

این ویتامین می تواند در ترمیم سلول های اپیتلیال روده، نقش داشته باشد.

احتمالا در کاهش طول مدت برخی موارد اسهال و شدت آن کمک می کند.  

همینطور ویتامین آ در کاهش خشکی چشم (زیروفتالمی) متعاقب اسهال طول کشیده نیز موثر است.

 

??Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition, 1998,


کلمات کلیدی : پرسش وپاسخ

ارسال شده توسط مجید سلیمی مرند در 95/10/27:: 8:55 عصر

نتیجه تصویری برای محدودیت های سنی اطفال در استفاده از آنتی هیستامین هاسوال:

محدودیت های سنی اطفال در استفاده از آنتی هیستامین ها و دوز معمول آنتی هیستامین های مجاز در کودکان را ذکر‌ کنید.

پاسخ:

آنتی هیستامین ها اطفال

آنتی هیستامین های نسل اول بدلیل ایجاد آژیتاسیون پارادوکس (چون انتظار خواب آلودگی داریم)، در کودکان و بویژه نوزادان خطرناک می باشند. حتی موارد مرگ ناشی از استفاده از فرآورده های سرماخوردگی حاوی این داروها، در کودکان کمتر از دو سال گزارش شده است  .

از سوی دیگر، نسل اولی ها می توانند در کودکان در سنین مدرسه ایجاد خواب آلودگی کرده، مشکل ساز شوند. 

سیتریزین با دوزهای 10، 5 و 2/5 میلی گرم روزانه، بترتیب در کودکان بالای 6 سال، 5-2 سال و 6 ماه تا دو سال، مناسب است  .

از گروه آنتی هیستامین های نسل دوم مانند ستریزین، لوراتادین و فکسوفنادین، دو آنتی هیستامین ستریزین و فکسوفنادین می توانند در کودکان بالای 6 ماه مصرف شوند.

لوراتادین با دوزهای 10 و 5 میلی گرم بترتیب در کودکان بالای 6 سال و 5-2 سال مصرف می شود.

فکسوفنادین با دوزهای180 میلی گرم روزانه برای افراد بالای 12 سال و 30 میلی گرم دوبار در روز برای سنین بین 11-2 توصیه می شود. برای کودکان بین 6 ماه تا دوسال دوز 15 میلی گرم دوبار درروز مصرف می شود. این دارو بهتر است با فاصله از غذا مصرف گردد و بخصوص دقت شود که با آبمیوه "مصرف نشود.  "

 

اسپری نازال آنتی هیستامینهایی مانند آزلاستین در کودکان بالای 5 سال و اولوپاتادین در افراد بالای 12 سال توسط   FDA مصوب شده است

@therapy2017


کلمات کلیدی : پرسش وپاسخ

ارسال شده توسط مجید سلیمی مرند در 95/10/16:: 8:48 عصر

 

قرص تری فازیک - قرص پیشگیری از بارداری تری فازیکسئوال :

زمان مناسب شروع قرصهای ضد حاملگی( کنتراسپتیو) برای قطع خونریزی قبل از سفرهای زیارتی، عروسی چه زمان است؟  ...

پاسخ :

معمولا برای اطمینان، ازروز پنجم سیکل قرصها شروع شده وبعد از 21 روز نیز مصرف قرصها باید ادامه پیدا کند. در صورتیکه تعداد قرصها در یک ورق 28 تایی باشد از آنجا که هفت عدد آخری فاقد هورون میباشد از یک بسته جدید ادامه داده شود.

اگر قرصها با تاخیر شروع شودزمان تاخیر خونریزی کمتر خواهد بود.

 

 


کلمات کلیدی : پرسش وپاسخ

ارسال شده توسط مجید سلیمی مرند در 95/10/13:: 8:57 عصر

نقش سیترات در درمان سنگهای کلیوی چیست؟

سنگهای_کلیوی سیستینی، اسیداوریکی، اگزالات کلسیمی تمایل به تشکیل در محیط اسیدی دارند. تجویز سیترات اسیدیته را کم میکند. پتاسیم سیترات همچنین از دفع کلسیم از ادرار می کاهد.


کلمات کلیدی : پرسش وپاسخ

ارسال شده توسط مجید سلیمی مرند در 95/8/26:: 6:12 عصر

سوال 10: آیا ریواروکسابان میتواند بعد از عمل جراحی جایگزین هپارین باشد؟

پاسخ:

-اثربخشی و ایمنی ریواروکسابان در پیشگیری از ترومبوز پس از اعمال جراحی ارتوپدی در مطالعات بالینی تحت عنوان RECORD 1-4 Trials    به اثبات رسیده و حتی اثربخشی آن در این مطالعات، بیشتر از انوکساپارین بوده است.

-با استناد به این مطالعات، FDA   ریواروکسابان را جهت پیشگیری از ترومبوز در بیمارانی که تحت #جراحی تعویض مفصل زانو یا هیپ قرار گرفته اند، تایید کرده است. 
 
-دوز ریواروکسابان به منظور پیشگیری در این جراحی ها
10 میلی گرم روزانه می باشد.

Thromb Haemost. 2011;105(3):444-53

 


کلمات کلیدی : پرسش وپاسخ

ارسال شده توسط مجید سلیمی مرند در 94/12/2:: 7:4 عصر

 
سوال9 :
تفاوت ناندرولون دکانوآت وناندرولون فن پروپیونات ازنظردرمانی چیست؟

تفاوت درمانی:

دکانوآت :درمان کم خونی ناشی از نقص عملکرد کلیوی.

فن پروپیونات:درمان سرطان سینه درخانم ها وآقایان

مصارف مشابه درمانی:

آنمی آپلاستیک استوپورز بعدازیایسگی تروما وبیماریی که همراه ضعف شدیداست.


کلمات کلیدی : پرسش وپاسخ

<      1   2   3      >
درباره
صفحات دیگر
آرشیو یادداشت‌ها
لینک‌های روزانه
پوندها
سرچشمه ادب و عرفان : وب ویژه تفسیر ادبی عرفانی قرآن مجید
سایت تبیان
جبهه مقاومت وبیداری اسلامی
دیار عاشقان
نسیم معرفت
به سوی فردا
پایگاه خبری تحلیلی فرزانگان امیدوار
دارالقرآن الکریم صادق آل محمدص حسن آباد جر قویه علیا
دارالقران الکریم جرقویه علیا
جاده های مه آلود
قاصدک
کلبه درویشی
پزشکی تخصصی دکتر رحمت سخنی Dr.Rahmat Sokhani
لحظه های آبی( سروده های فضل ا... قاسمی)
خورشید تابنده عشق
پلاک آسمانی،دل نوشته شهدا،اهل بیت ،و ...
سایت طنز و کاریکاتور دکتررحمت سخنی
نمایندگی دوربین های مداربسته
منطقه و بیداری اسلامی
هم نفس
طراوت باران
عصر پادشاهان
عصر پادشاهان
یا صاحب الزمان (عج)
۩۞۩ السلام علیکم یا اهل بیت النبوه ۩
در انتظار آفتاب
برترین لحظه ها
همرا ه با چهارده معصوم(علیهم السلام) ویارانشان
چشمـــه ســـار رحمــت
رایان چوب
وبلاگی برای تمام دوستان
صراط مستقیم
►▌ استان قدس ▌ ◄
مقبلی جیرفتی
تنهایی......!!!!!!
فانوس به دست.... ازتاریکی ها...رهسپاربه سوی نور
جریان شناسی سیاسی - محمد علی لیالی
«حبیبی حسین»
امامزاده میر عبداله بزناباد
شادیهای کوچک یک خانم خانه دار
داروساز
پژواک
من وآینده من
تعمیرات تخصصی انواع پرینتر لیزری اچ پی HP رنگی و تک رنگ و اسکنر
*تنهایی من*
خاطرات دکتر بالتازار
سرچشمه ادب و عرفان
عشق مشعلدار
سلاطین موسیقی ایران
پایگاه امام جعفر صادق شهیدیه
تنهای93
****شهرستان بجنورد****
گل باغ آشنایی
شین مثل شعور
نگاهی نو به مشاوره
سلمان علی ع
سارا احمدی
فروشگاه جهیزیه و لوازم آشپزخانه فدک1
طب سنتی@
رضویّون - دانش آموختگان دانشکده تربیت مدرس قرآن مشهد
ایساکو -فروشگاه برتر-مسیبیان
بیصدا ترازسکوت...
بــــاغ آرزوهـــا
بـــــــــاغ آرزوهــــــــــا = Garden of Dreams
►▌ رنگارنگ ▌ ◄
ashegh
ஜ کــــــــلبه ← اف1 ஜ
مهندس محی الدین اله دادی
همه چیز آماده دانلود
.: شهر عشق :.
اتشنشانی بنادر کشور
اشیانه علم
تک درخت
تراوشات یک ذهن زیبا
استخدامی
کلّنا عبّاسُکِ یا زَینب
پیامنمای جامع
اظهر من الشمس
شقایقهای کالپوش
بوی سیب
حامیان دکتر محمد باقر قالیباف
اکبر پایندان
شناخت کافی
ایران اسلامی
معرفی روستای قزل احمد
نگار
ســـــــــاده دل
ماتاآخرایستاده ایم
سایت روستای چشام (Chesham.ir)
ماییم ونوای بینوایی.....بسم الله اگرحریف مایی
هدهد
گیسو کمند
نـــرگــــس 1
جــــــــــــــــوک نـــــــت
کاسل
بازی موبایل اندروید ، بازی موبایل جاوا ، دانلود بازی موبایل
عکس های عاشقانه
پاتوق دوستان
بنده ی ناچیز خدا
رفقا
قانون اعضا منفرد
ارمغان تنهایی
PARSTIN ... MUSIC
سلام آقاجان
نگارستان خیال
وبلاگ عقل وعاقل شمارادعوت میکند(بخوانیدوبحث کنیدانگاه قبول کنید)
مطالب جالب
دلتنگ احساس تو
شلوغ پلوغ
نقاشخونه
ابـــــــــــرار
گیاهان دارویی
محمدمبین احسانی نیا
پایگاه مرجع شهیدان باکری
انسان جاری
داستان های جذاب و خواندنی
نشریه حضور
شــــــهدای روستای مـــکـــی کوهسرخ
قرآن آرامش جان
زمزمه های تنهایی من
... زمزمه های تنهایی من
رود تنها نیست
گمگشته
پارسی نامه
دریچه ای متفاوت در دنیای وب
نمکستان
علی اصغربامری
طرح واژه
چوکــــــــــــــ بندری
* ^ــ^ * تسنیم * ^ــ^ *
مرام و معرفت
من.تو.خدا
نظرمن
بلوچستان
شبستان
شبستان
سربازی در مسیر
شیطان در کمین گاه
برو تا راحت شی
برادران شهید هاشمی
یامهدی
دل نوشته
صوفی نامه
منتظر نباش تا پرنده ای بیاید و پروازت دهد در پرنده شدن خویش بکوش
کلبه تنهایی
دانلود هر چی بخوایی...
فتوبلاگ حسین کارگر
...عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست
پیکو پیکس | منبع عکس
تبیان
الهگان
زندگی شیرین
(بنفشه ی صحرا)
ابهر شهر خانه های سفید
عشق
ایران اسلامی
✘ niloo bitch
ختم قرآن ، ختم صلوات --- توشه آخرت
آقاشیر
قـــ❤ــلـــــب هـــــای آبـــــی انــ❤ـــاری
اسیرعشق
Manna
هم نفس
مصطفی
دریایی از غم
●◌♥DELTANGI♥◌●
مهندس محی الدین اله دادی
سازمان بسیج اساتید استان تهران
زشت است بی تو زندگی ،زیبای عالم
ارواحنا فداک یا زینب
علمدار بصیر
ترفندسرا
کرمان
اقتصاد مرند-استاد عاقلی
تاریخ مرند و آثار سید مرندی
مشکات نور الله
صنایع رباتیک آراد
مُهر بر لب زده
مرند و توسعه
اواز قطره
محمد قدرتی
گل یا پوچ2؟
صدای سکوت
سحر یه دختره تنها
پسران علوی - دختران فاطمی
اس ام اس جدید/ پـَـــ نَ پـَـ/ پیامک جدید/چیستان
✘یــــ ـــ ـــه دنیــــ ـــ ــا دلــ ـــ ــم گرفـــتهــ
تعمیرات تخصصی پرینترهای لیزری رنگی ومشکی وفکس وشارژکارتریج درمحل
بزرگترین سایت خنده بازار
اصلاحات
وبلاگ شخصی محمد
عمارمیاندواب
ऌ عاشق بی معشوق ऌ
مهاجر
جیغ بنفش در ساعت 25
نت سرای الماس خانلق
ستاره طلایی
دنیا
مردود یعنی رفوزه
عمو همه چی دان
هرکس منتظر است...
ماه و مهــــــــــــــر
جایی برای خنده وشادی و تفریح
profosor
دهکده کوچک ما
جام جهان نما
پری برای پریدن
تقدیم به کسی که باور نکرد دوستش دارم
نه دی هشتاد و هشت
نهِ/ دی/ هشتاد و هشت
مهدی رهبر زارع
لنده، سلیمان شهرویی
من،منم.من مثل هیچکس نیستم
.:دلنوشته های دانشجویی:.
Tarranome Ziba
تاملاقات خدا ٰ ان تقوموا لله ٰ...
سیرت پیشگان
سکوت ابدی
دختر و پسرای ایرونی
مطالب جدیدوخفن اونجوری18+|جدید93|جدیداونجوری
هر چی تو فکرته
Note Heart
ستاره سهیل
ندای حق
محفل آشنایان((IMAN))
مکاشفه مسیح
غزلیات محسن نصیری(هامون)
وب سایت شخصی یاسین گمرکی
... یاس ...
دنیای بارانی
عاشق فوتبال20
ایـــــــران آزاد
حسام الدین شفیعیان
wanted
*(: دنـیــــای مـــــــن :) *
من و خودم
وطنیم مرند
Hunter
hamidsportcars
hamidsportcars
بسم الله الرحمن الرحیم
دنیای سازه های بادی
آتیه سازان اهواز
نور غدیر
دهکده علم و فناوری
دُرُخـــــــــــــــــــــــش
راه کمال
یاران امام خامنه ای - جوانان مکتب المهدی
شادِ شاد
ژئوماتیک
رویابین
معماری
کشکول
اهلبیت (ع)،کشتی نجات ما...
اینجا همه چی در همه
کنیز مادر
تنهای غریب
کشکول
به یادتم
طوبای محبت
نم نم باران
هر چی هر چی
نوری چایی_بیجار
نوری چایی_بیجار
روان شناسی * 心理学 * psychology
دوستانه
عکسدونی
xXx عکسدونی xXx
« « عاشقی » »
نمی دونم بخدا موندم
هیئت
کشاورزی نوین
فقط طنزوخنده
واژه های باران
تینا!!!!
سایت حقوقی(قانون ایران)
شیاطین سرخ
°°FoReVEr••
نقاشی های الیکا یحیایی
باکری میاندوآب
•.ღ♥ فرشتــ ـــ ـه تنهــ ــ ــایی ♥ღ.•
محسن حیدری
ܓܨ ღ نا کجـا آبــــاد دل مــن ღ ܓ
بادله گشت
جدید ترین مطالب
alone
جـــــام غـــــزل
گــــلستان: Golestan
عرفان وادب
کاروجدان
دل نوشته های یک دیلامی
نیلی ترین - NiliTarin.ir
رهسپاریار
خیارج سرای من است
.:: مــــهــــــدویــــــــت ::.
allah is my lord
شَبـَــــــــــــــکَة المِشـــــــــــــکاة الإسلامیــــــــــة
جک و لطیفه
yas
احسان ابراهیم پور